Последвайте ни!

Image Alt

Съживен

Съживен

Песни
1. Ние сме тук 00:32
2. Исус, колко ценен Си 00:32
3. Ново сърце 00:39
4. Кръвта на Исус 00:31
5. Твой приятел 00:31
6. Възкачи се на престола 00:31
7. Моят Бог е жив 00:30
8. Само за Теб 00:31
9. Мойта сила 00:30
10. Възсияй 00:31
11. Давам сърцето си 00:47
12. Без думи 00:43
13. Искам само 00:37
14. Вземи сърцето ми 00:39
15. Ти идваш 00:44
16. В Теб ще стоя 00:32
За албума

СЪЖИВЕН съдържа 16 авторски песни, родени в Национален Християнски Център през последните 2 години – сезон на изливане на Божието присъствие и приближаване на нашите сърца към Бог. Всяка песен е израз на молитва и копнеж по Неговото изявено присъствие в животите ни като Негов дом и семейство.

 

   

 

Издаден от: NCC Music
Дата на издаване: 26/04/2021
Текстове

Ние сме тук

Търсиш сърца, които казват „Да“ на Твоя повик, на Твоя глас.
Копнееш да бъдеш с Твоите деца, да Те познават като Баща!

Ние сме тук за Теб, с очакване да чуем
Твойто сърце към нас как пее нова песен!
Ние сме тук за Теб, с очакване да видим
Твойто лице пред нас, сияещо във слава.

Всеки момент, във който казвам „Да“ на Твоя повик, на Твоя глас,
печат остава в моето сърце, докосва ме, променя ме!

На-на-на, Ти ме обичаш!
На-на-на, Ти ме приемаш!

Исус, колко ценен Си

Сърцето ми празнува, когато слизаш в Дома Си, тук сред нас.
Душата ми се радва, когато чува гласа Ти да пее върху нас.

Прекрасен, Велик, чудеса и знамения вършиш между нас.
Чудесен, Могъщ, пробив и победа следват Името Ти!

Исус, колко Ценен Си за мен, незаменим!
Исус, колко Верен Си към мен, непроменим!

Със цяла сила хваля,
когато мисля за Тебe и Твойта любов към мен.
И няма да забравя
какво за мен Ти направи, добър си всеки ден.

Прекрасен, Велик, чудеса и знамения вършиш между нас.
Чудесен, Могъщ, пробив и победа следват Името Ти!

Исус, колко Ценен Си за мен, незаменим
Исус, колко Верен Си към мен, непроменим.

Твойто Име! О, Твойто Име, Исус!

Ново сърце

Огън, ела със Своя огън, да гори вътре в мен.
Огън, искам Твоя огън, да горя променен.

Ново име, нов път и съдба
имам в Теб, в Твойта щедра любов.
Няма власт над мен миналото,
даде ми сърце, ново сърце.

Сила, ела със Свойта сила върху мен, вътре в мен.

Пея: "Свят Си, Господи, Славен и Прекрасен!"

Тъй Достоен!

Вик на хвала ще издигна към Теб,
Ти превърна във танц мойта скръб.
Венец вместо пепел, радост вместо плач,
моят Цар царува над смъртта!

Аз съм гладен за повече,
гладен за повече, гладен за повече.
Аз съм жаден за повече,
жаден за повече, жаден за повече.

Изливай и напълвай!

Кръвта на Исус

Кръвта на Исус освобождава,
в раните Му изцелен съм.

Слепите виждат, глухите чуват,
Исус движи се тук между нас.
Идвам със вяра в Твоята жертва,
достатъчна е, направи ме чист, чист като сняг.

Възкресен с Христос, съживен съм.

Всичко старо, то премина, новото дойде.
Всеки Твой враг победен е, Исус, спечели ме.

Окъпан в кръвта Ти, умит с милостта Ти
аз съм чист, аз съм чист, по-чист от сняг.

Твой приятел

Способен Си да целиш,
не искам просто изцеление, искам Изцелителя.
Способен Си да утешиш,
не искам просто утехата, искам Утешителя.

И викът на моето сърце е днес да Те познавам в пълнота.
Да разбирам кой Си, как работиш в мен
и да следвам Твоя глас.

Исус, повече от Твоите дела,
Исус, искам Твоето сърце да имам аз.
Исус, и във близостта на Твоята любов,
да съм приятел Твой, да съм приятел Твой.

Способен Си да снабдиш,
не искам просто снабдяване, искам Снабдителя.
Способен Си на чудеса,
не искам просто чудеса, искам Чудотвореца.

Заведи сърцето ми на дълбоко
и очи в очи със Теб да пия от Твоята любов.
Заведи сърцето ми на широко,
пускам всеки страх, за да бъда с Теб изцяло.

Възкачи се на престола

От мигове на близост с Теб
посяваш семена в сърцето ми.
От мигове на близост с Теб
зачевам Твойте обещания.

От мигове на близост с Теб
Ти влагаш повече от Твоя Дух.
От мигове на близост с Теб
копнежът ми по Теб, Исус, расте.

Възкачи Се на престола на сърцето ми, аз искам Теб!
Управлявай в пълнота всяка част от мен, аз искам Теб!
Никой друг не вижда ясно така дълбоко в мен, аз искам Теб!
Възкачи Се на престола на сърцето ми,
аз искам Теб, аз искам Теб!

От мигове на близост с Теб
събаряш крепости в живота ми.
От мигове на близост с Теб
Христос изобразява се във мен.

Ти идваш и съграждаш, Ти идваш и умиваш,
едно докосване от Теб и ставам нов.
Ти идваш, съживяваш всяко мъртво място,
едно докосване от Теб и ставам жив.

Моят Бог е жив

Борех се в живота сам,
без смисъл и посока, изгарящ в свойта болка.
Криех своето сърце, слагах много маски,
пленник бях на моя грях.

Но Ти срещна ме във моя път,
докосна ме с Твоята нежна любов,
обърна света ми, за Тебе ще пея:

Моят Бог е жив! Моят Бог е жив!
Чуваш ли, небето пее: „Той е жив!“
Моят Бог е жив! Моят Бог е жив!
Животът тържествува! Той е жив!

Колко чудна благодат да Те наричам Татко,
да бъда Твой наследник.
Във всяка трудност учиш ме
на Теб да уповавам, да ходя по водата.
В долината на страха Ти Си със мен,
приготвяш за мене богата трапеза
в лицето на моя враг. Аз ще кажа:

Моят Бог е жив! Моят Бог е жив!
Тъмнината няма сила! Той е жив!
Моят Бог е жив! Моят Бог е жив!
С Него всичко е възможно! Той е жив!
Моят Бог е жив! Моят Бог е жив!
Възстановител на животи! Той е жив!
Моят Бог е жив! Моят Бог е жив!
С Него всичко е възможно! Той е жив!

При звука на Твоя глас, аз ще кажа:
„Ето ме, говори на сърцето ми!“
Идвам с глад за повече от Теб,
ето ме, говори на сърцето ми, на сърцето ми!
Ще издигна своите ръце,
ето ме, говори на сърцето ми, на сърцето ми!
Ще оставя грижите зад мен,
ето ме, говори на сърцето ми, на сърцето ми!

Само за Теб

Видя ме отвъд срама, видя ме отвъд греха,
Ти видя ме отвъд кръста със вяра.

Избра ме отвъд скръбта, избра ме да бъда във дома,
Твой наследник и дете, Твой приятел.

Само за Теб, отделен съм за Теб,
да нося наслада на Твойто сърце!
Само за Теб, отделен съм за Теб,
да нося радост пред Твойто лице.

Последвах Те от мига, във който познах гласа
на Спасителя на моята душа.
Живота си давам днес, спечели го чрез кръвта,
запечата в раните Си любовта.

Прегърна света във ръцете Си,
ново начало му подари.
Всеки от нас ще каже днес: „В Теб жив съм!“
Живях отделен за себе си,
но Ти промени сърцето ми,
с думите Си ме освободи, в Теб жив съм!

Мойта сила

Исус избрах и няма по-прекрасен път на свобода.
И благодат ме следва ден след ден във този нов живот.
Каква любов, отказа се от всичко, за да имаш мен.
Каква цена плати на кръста,
за да имам Твойта свобода.

И радостта ми във Теб е мойта сила, мойта сила.

Със изгрева отново ще издигна ръцете си към Теб.
Със залеза сърцето ми прелива с благодарност и хвала.

И радостта ми във Теб е мойта сила, мойта сила.
О-о-о, мойта сила!

Всичко, през което преминавам,
Ти обръщаш за добро.
И в долината на смъртта
Ти обръщаш всичко за добро.
В бурята съм пълен с мир,
Ти обръщаш всичко за добро.
Обличаш ме със радост,
Ти обръщаш всичко за добро.

Възсияй

Щом говориш, всичко живо затаява дъх.
Щом нашепваш, думи на живот ни носиш.
И утихнали сред Твоята любов чакаме да чуем още.

Щом Си тук, атмосферата променя се.
Щом се движиш, изцеление ни носиш.
И докоснати от Твоята любов чакаме за среща с Тебе.

Изпълни дома Си с Твойта слава, възсияй над нас.
Сладко помазание Небесно нека капе върху нас.
Помажи ни с Твойто миро, нека то ни освети.
Покажи ни Твойта слава, възсияй с лицето Си над нас.

Възсияй, възсияй!
Помажи ни с Твойто миро,
Нека то ни освети.
Възсияй, възсияй!
Покажи ни Твойта слава,
възсияй с лицето Си над нас.

Давам сърцето си

Прекарай ме през огън, изпитай ме сега.
Претеглен и премерен, но в Твоята ръка.
Познаваш дълбините на моето сърце.
Нека нося Ти наслада.

Ето ме, най-скъпият ми дар е
животът, който Ти Самият Си ми дал.
Ето ме, съкровището ми
тупти в гърдите ми, единствено за Теб.

Давам сърцето си,
живота си предавам Ти.
Давам сърцето си,
живота си в ръцете Ти.

Предавам се, предавам се,
предавам се в ръцете Ти.

Без думи

Чул бях за Теб и Твоята любов, пронизала смъртта.
Знаех за Теб и морските вълни, че слушат Твоя глас.
Но душата ми копнееше за среща със Теб.
Да Те познава, не да знае просто за Теб.

Без думи е моето сърце,
щом застана с Теб близо лице в лице.
Колко славно е, обгръщаш ме с ръце
и танцуваме като Баща с дете.

Ти срещна ме, Твойта светлина изгря в живота ми.
Обикна ме, когато бях презрян в своите очи.
Водиш моето сърце да познава Твойта любов.
Верността Ти побеждава всеки мой страх.

Като баща Ти приемаш ме и прегръщаш ме,
Ти обичаш ме!

Искам само

Въведи ме във дворовете на Твоето сърце.
Заведи ме на дълбоко място на общение.

Искам само, само Теб единствено!
Желая само, само Теб единствено!

Само за Теб, само за Теб душата ми копнее.
Само за Теб, само за Теб духът ми вика днес.

Да гледам очите Ти, да виждам лицето Ти,
във всеки миг, във всеки дъх.
Да чувам сърцето Ти, да бъда едно със Теб
във всеки миг, във всеки дъх.

Вземи сърцето ми

Когато тъмнина и страх обгръщат ме, аз знам,
Ти Си тук до мен, държиш ме в ръцете Си.
Когато моят срам нашепва ми лъжи, аз знам,
Ти пееш върху мен думи на нов живот.

Когато отчаян съм, изгубил посоката, аз знам,
Ти Си моят път, в Теб ще се укрепя.
Когато дам на Теб всяка мъртва част във мен,
знам, възкресение идва в живота ми.

Вземи сърцето ми да гори
със Твоя огън свят, неугасим.
Вдъхни от Себе Си вътре в мен,
да бъда дом на Твоя Дух.

Има наслада, пълнота на радост,
има близост, щом Ти Си тук.
Излива се милост, излива се благост,
жадно ще пия от Теб, Исус.
Идва промяна, ново начало,
Твоята ръка водиме.
Идва победа, идва надежда,
нова вяра, щом Ти Си тук.

Ти идваш

Ти идваш с надежда, Ти идваш с любов,
Ти идваш със Твойта Слава, готов Си да ме обгърнеш.

Чакам Те, работи във мен, ето моето сърце предавам.
Чакам Те, работи във мен, ето моето сърце предавам.

Ти идваш и създаваш живот от пепелта,
няма да спра да хваля Твойто име!
Ти идваш и обръщаш тъмнината в светлина,
няма да спра да хваля Твойто име!

Ти идваш с утеха, Ти идваш със мир,
Ти идваш със Твойта милост, готов Си да ме обгърнеш.

От дълбините на сърцето ми
жадувам за Теб и Твойта любов.
Всичко вътре в мен се протяга към Теб,
като дете търся Твойто лице.

В Теб ще стоя

Нова надежда в мен се надига, щом със доверие ти се предам.
Като река е и ме залива, вълна след вълна отмива моя срам.

С вяра ще застана пред трудността,
с вдигната глава ще пея хвала.
Докато Те хваля се срутват стени, падат товари.

Ти Си Бог на...

Бог на новото начало,
миналото няма сила.
Бог на свобода и милост,
бъдещето ми е в Теб.

Ще стоя, само в Теб ще стоя,
само в Теб ще стоя, в Теб ще стоя!

В Теб ще пребъдвам, в Теб ще живея,
своя дом открих във Твойто сърце
Мойта награда, мойто наследство,
моят дял завинаги Си Ти.
Отзиви:

"Вдъхновяващо, смазващо! Бях невероятно докоснат и трогнат от тези авторски песни, написани на чист български език, изпълнени с невероятно послание. Искам този албум да достигне до всеки българин по света."

- Александър Младенов | Aвтор и изпълнител

"Чух целия албум и съм много впечатлен. Много хора трябва да чуят този албум с великолепни песни. Вие сте огромно вдъхновение за мен. Благодаря ви от сърце."

- Любо Киров | Автор, изпълнител, музикален продуцент

"“Съживен” е чудесен. Настръхнах, когато го слушах. Много го харесвам. Той е истински празник. От моя гледна точка този албум е 10 от 10. Благодаря ви за радостта. Благодаря ви NCC Music."

- MIRO | Автор, изпълнител, музикален продуцент

"Страхотен албум с невероятни авторски песни. "

- Данаил Танев | ДАВ България

"Възхитена съм от прекрасните текстове, музика и аранжименти. Особено впечатлена и докосната съм от тези авторски и уникални песни. Поздравления към целия екип, който с много любов и посвещение е сътворил този чудесен албум. Препоръчвам го на всички."

- Гери Балевска | Sofia Gospel Choir

"Страхотен албум. Невероятни парчета. Помазани песни, написани на български език. Огромно благословение! Благодарим ви, че пишете тези невероятни песни, които буквално идват от сърцето на Господ."

- Влади и Криста Аткови | Zoe Church

"Песните и посланията са страхотни. Вярвам, че ще благословят сърцето на всеки, както благословиха мен."

- Дебора Иванова | Zoe Church

"Албумът много ми хареса. Песните са запеваеми, а музиката е прекрасна и на много високо ниво. Изключително щастлива съм, че в България се продуцира такава музика. Това е музиката, която бих искала моите деца да слушат."

- Мария Тодорова | ЕПЦ
Видео: